Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 "ЛЕЛЕЧЕНЯ"
Нормативні документи

           

ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОН ЩОДО ПРОТИДІЇ

 

БУЛІНГУ
 
Президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», завдяки якому запобігання цькуванню в Україні вийшло на новий рівень.
 
Серед іншого, цей закон:
 
✔ вперше визнає юридично поняття булінгу в українському законодавстві;
 
✔ передбачає відповідальність не тільки за вчинення, але й за приховування випадків булінгу;
 
✔ запроваджує контроль директорів шкіл за виконанням заходів по протидії булінгу, розгляд заяв про випадки цькування від учнів та їх батьків.
 
 
 
Нагадуємо, відтепер цькування неповнолітнього буде каратися штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 та 1700 гривень відповідно) або громадськими роботами від 20 до 40 годин.
 
Така ж поведінка, вчинена групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин.
 
За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, відповідатимуть батьки кривдника.
 
Якщо керівник закладу освіти не повідомить поліцію про відомі йому випадки цькування серед учнів, його оштрафують на суму від 850 до 1700 гривень або призначать виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

 

 

 

 

 

Нормативно-правові акти щодо організаціїфункціонування дошкільних закладів

1.     Конституція України

2.     Конвенція «Про права дитини», 1991

3.     Закон України «Про освіту», 1991

4.     Закон України «Про дошкільну освіту», 2001

5.     Національна доктрина розвитку освіти, 2002

6.     Закон України «Про охорону дитинства», 2001

7.     Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні"

8.     Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»

Загальні питання

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

1. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (Редакція від 14.08.2015, підстава 530-2015-п)
2. Положення про освітній округ, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"
4. Положення про центр розвитку дитини, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1124 
5. Постанова КМУ від 27.08.2010 № 768 «Про внесення зміни до пункту 6 Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»
6. Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 (Редакція від 05.06.2015, підстава 305-2015-п)
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (Редакція від 19.06.2015, підстава 370-2015-п).
8. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних посад працівників (зі змінами 2012), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963
9. Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад" (зі змінами 2010) від 12.03.2003 № 306
10. Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398. 
11. Примірний статут дошкільного навчального закладу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 за № 257
12. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455
13. Примірне положення "Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю", затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178
14. Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні
15. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 
16. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055
17. Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» 
18. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165
19. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128
20. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 № 1041 "Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей. які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"
21. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667
22. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін до порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних заклада
23. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 (Редакція від 08.05.2015, підстава z0401-15)
24. Наказ МОЗ України від 10.04.2013 №287, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.04.2013 №651/23183 «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства».
25. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 № 509
26. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти України від 23.06.2000 № 240
27. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах»
28. Типова Програма комплексної перевірки дошкільного навчального закладу, затверджена наказом Державної інспекції навчальних закладів України від 04.07.2012 №27-а
29. Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011р. № 714
30. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
31. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.05. 2012 р.№ 582"Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурспрофесійної майстерностіпедагогічних працівниківдошкільних навчальних закладів«Вихователь року»
32. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 № 665 "Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних працівників та науково-педагогічних працівників навчальних закладів"
33. Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446
34. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.05.2012 №1/9-363 «Щодо проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів»
35. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-812 «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей»
36. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.08.2011 №1/9-645 «Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів, що вводяться в експлуатацію»
37. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-810 «Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу»
38. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2009 № 1/9-165 «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів»
39. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.01.2011 №1/9-6 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
40. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.10.2012 №1/9-779 «Щодо атестації педагогічних працівників»
41. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від № 1/9-74 від 05.02.2013 «Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності»
42. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу».
43. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.2011 № 1/9-552 «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах»
44. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.08.2011 № 1/9-634 Інструктивно-методичні рекомендації "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"
45. Лист Міністерства освіти і науки України від 12.11.2013 №1/9-803 «Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах».
46. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»
47. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.06.2011 за № 1/9-577 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
48. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 "Про організацію обліку дітей дошкільного віку
49. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2008 № 1/9/470 "Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах"
50. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.10.2012 №1/9-786 «Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах»
51. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.08.2011 №1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» 
52. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.11.2012 №1/9-840 «Щодо порушень в організації навчально-виховного процесу у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах під час забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку та навчання в 1-х класах»
53. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.01.2013 №1/9-37 «Про підсумки аналізу організації навчально-виховного процесу у старших групах дошкільних навчальних закладів та 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»
54. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.07.2011 № 1/9-577 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних заклада
55. Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77-і
56. Лист Міністерства від 15.05.2012 № 1/9-363 "Щодо проведення державної атестаціїдошкільних навчальних закладів"
57. Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198Інструктивно-методичні рекомендації«Організація роботив дошкільних навчальних закладаху літній період»
58. Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
59. Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"
60. Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
61. Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільногонавчального закладу з сезонним перебуванням дітей"
62. Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах"
63. Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"
64. Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
65. Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
66. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.02.2011 № 1/9-114 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
67. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"
68. Лист Міністерства № 1/9-568 від 13.08.12 "Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"
69. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 р. N 1/9-608 «Щодо благодійних внесків» 
70. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-89 від 07.02.2013 «Щодо посади інструктора з плавання у дошкільному навчальному закладі»
71. Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.12 "Щодо прийому дітей додошкільних навчальних закладів"
72. Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"
73. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 1/9-499 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"
74. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 "Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю дошкільних закладів"
75. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2014 № 1/9-187 "Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та електронної реєстрації
76. Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. "Кабінет Міністрів України
77. Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. "Міністерство фінансів України"
78. Лист Міністерства освіти і науки України від 12.06.2014 № 1/9-310 "Щодо прийому до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України"
79. Лист Міністерства № 1/9-341від 27.06.2014 р. "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"
80. Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»
81. Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"
82. Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"
83. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"
84. Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»
85. Лист Міністерства № 1/9-500 від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»
86. Лист Міністерства № 1/10-2961 від 17.10.2014 "Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
87. Лист Міністерства освіти і науки України від 14.02.2015 № 1/9-71 "Щодо роз'яснення порядку приймання дітей до першого класу"
88. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2015 № 1/9-215 "Щодо обліку дітей дошкільного віку"
89. Лист Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 №1/9-236 "Про надання пільг дітям з багатодітних сімей"
90. Лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015 №1/9-249 "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році"

Нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1.     Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-812 «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей»

1.     Примірний статут дошкільного навчального закладу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257

2.     Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553

3.     Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 № 1\9-711"Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів"

4.     Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2009 № 1/9-165 «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів»

5.     Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» (СКАСОВАНИЙ)

6.     Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165

7.     Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128

8.     Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 № 1041 "Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей. які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

9.     Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами (затверджений наказом Міністерства освіти України, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України від 27.07.1997 №383/239/131)

10.  Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 № 509

11.  Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від 30.01.1998 № 32; зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 червня 1998 року за №378/2818

12.  Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти України від 23.06.2000 № 240

13.  Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667; зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за №953/7241

14.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін до порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»

15.  Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055; зареєстровані Міністерством юстиції України 23.11.2010 за №1157/18452

16.  Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу (затверджене наказом Міністерства освіти України від 09.11.2010 №1070)

17.  Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (затверджене наказом Міністерства освіти України від 19.10.2001 №691)

18.  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.04.2012 № 1/9-317 «Про підготовку та проведення Всеукраїнського Дня дошкілля»

Інструктивні та інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1.     Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей (лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 №1/9-812

1.     Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 за № 1/9-431 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

2.     Лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 "Про організацію обліку дітей дошкільного віку"

3.     Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2006 № 1/9/153 "Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах"

4.     Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 08.02.2011 №1/9-114

5.     Про недопущення відчуження та передачу в оренду земель дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.2011 №1/9-180

6.     Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу».

7.     Інструктивно-методичні рекомендації «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (лист Міністерства освіти і науки від 24.01.2007 №1/9-36)

8.     Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-810 «Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу»

9.     Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.2011 № 1/9-552 «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах»

10.  Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011р. № 714

11.  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.07.2011 № 1/9-577 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Медичне обслуговування

1.     Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826

2.     Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

3.     Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за №1090/11370

4.     Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу, затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі""; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за №1090/11370

5.     Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

6.     Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

1.     Закон України “Про дитяче харчування”

2.     Закон України «Про якість та безпечність харчових продуктів»

3.     Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

4.     Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

5.     Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”

6.     Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258 "Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

7.     Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329

8.     Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 15.08.2006 №620/563)

9.     Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництва і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 №280)

10.  Лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

11.  Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 № 1/9-795 “Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь”

12.  Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 року за №523/12397

13.  О дальнейшем улучшении проводимой в СССР обязательной С-витаминизации питания в лечебно-профилактических и других учреждениях (приказ Министра здравоохранения СССР от 24.08.1972 №695)

14.  ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

15.  СанПин 42-123-4117-86 «Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов»

Фізкультурно-оздоровча робота

1.     Система організації фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486; зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2003 за №904/822

2.     Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах., затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2003 № 904/822

3.     Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України 02.08.2005 № 458

4.     Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі"

5.     Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 № 1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу"

6.     Лист Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 28.05.2012 №1/9-413 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

Нормативно-правове та методичне забезпечення дошкільної освіти

1. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко та інші.Рекомендовано МО України від 09.11.2015
2. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» О.О.Андрієтті, О,П.Голубович, О.П.Долинна та інші Затверджено МОН України від 21.05.2012 №604
3.«Радість творчості» Р.М.Борщ, Д.В.Самойлик Комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН молоді та спорту України від 25.05.2012, № Г-106
4. «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Л.В.Лохвицька Комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН молоді та спорту України від 08.11.2013, № 14.1Г/12-Г-632
5.«Україна-моя Батьківщина» О.М.Каплуновська, І.І.Кичата, Ю.М.Палець Комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН молоді та спорту України від 25.03.2016, № 2.1/12 - Г-85
6.«Дитина у світі дорожнього руху» О.А.Тимовський, І.А. Репік Комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН молоді та спорту України від 25.12.2014, № 14.1/12-Г-1856
7. «Скарбниця моралі» Л.В.Лохвицька Комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН молоді та спорту України від 25.07.2014, № 14.1/12-Г-1359
8. «Грайлик» О.М.Березіна,О.З.Гніровська,Т.А.Линник Комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН молоді та спорту України від 31.03.2014, № 14.1/12-Г-501

Нормативні документи

1.     Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 94 «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

1.     Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1111 «Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

2.     Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012 №604 «Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

3.     Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»

4.     Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»

5.     Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2000 № 1/9/510 "Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади"

6.     Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 № 1/9-583 "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади"

7.     Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»

8.     Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»

9.     Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012 № 1/9-388 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році»

10.  План дій щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах на 2009-2012 роки (схвалений рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 26.03.2009 №3/2-2)

11.  Перелік навчальної літератури, рекомендованої до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2011-2012 н.р.

12.  Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 01.10.2002 № 31/9-434 "Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі"

13.  Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005 № 1/9-306 "Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах"

14.  Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 23.05.12 № 1/9-391 «Про організацію літнього відпочинку дітей»