Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 "ЛЕЛЕЧЕНЯ"
Консультпункт

 

 

Консультаційний центр

 

 

ДНЗ №2

 

 

 

 

 

 

 

 Діяльність Консультаційного центру для батьків та дітей,

що не відвідують дошкільні заклади

 

         Сучасна система дошкольної  освіти  постійно  рухається вперед  та

 вдосконалюється.  Одне з пріоритетних напрямків діяльності ЗДО сьогодні   – робота з дітьми, що не відвідують заклад освіти з різних причин.  Для вирішення цієї проблеми створюються  різноманітні  форми взаємодії дитячих установ та сім ї.

        Одна з них – консультаційні центри при ЗДО.
        Влітку 2011р. вийшов Наказ МОН, молоді і спорту України № 714 про створення та організацію роботи на базі ДНЗ Консультаційних центрів для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім’ї. Також затверджено  Примірне положення, яке регламентує роботу таких центрів.

 

         Консультаційний центр   неорганізованих  дітей з  мікрорайону   №4

 м. Южне створено  на базі ЗДО № 2 «Лелеченя».

         Дошкільна установа має спеціалістів різного професійного профілю: практичний психолог, інструктор з фізвиховання, музичний керівник, медична сестра, методист.

    

         

    

       Надаємо  системну  модель функціонування  Консультаційного центру,   примірний пакет основної  документації , що регламентує роботу Консультаційого центру на базі ДНЗ ДНЗ № 2 «Лелеченя»,  та  зразки ведення поточних документів  щодо  організіції  взаємодії спеціалістів – консультантів та батьків «неохоплених» дітей.

 

Кваснюк Анна анатоліївна

Практичний психолог ДНЗ ( організатор роботи КЦ )

 

Іванюк Ольга Олександрівна

Вихователь-методист ДНЗ (методична допомога)

 

Щербакова Валентина Миколаївна

Завідувачка  ДНЗ № 2 «Лелеченя» ( керівник КЦ ) 

 

     

 

Основні напрямки  роботи:

 

v Надання  консультаційної  допомоги батькам за запитами.

v Діагностування рівня розвитку дитини згідно вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений старт» та «Дитина»

v Надання  психолого-педагогогічної підтримки, корекційно розвиваючої  допомоги дітям 

 

 

Управління ОКСМП Южненської міської ради

ДНЗ № 2 «Лелеченя»

                                                                                             

                                                                                              НАКАЗ

                                                                                 від  1.09.2016 р.       

                                                                 Про створення Консультивного центру

                                                                  для батьків або осіб, які їх замінюють,

                                                                  і дітей, які виховуються в умовах сім´ї           

   Керуючись положенням про Консультативний центр при ДНЗ для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім´ї, затвердженим Наказом по дошкільному  навчальному закладу від 1.09. 2016 р. з метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання,  надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї

НАКАЗУЮ:

1. Організувати роботу Консультативного центру  для батьків або осіб, які їх

замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім ї, згідно Положення про консультативний центр, затвердженого Наказом по ДНЗ від 1.09. 2016 р.

2. Призначити  спеціалістів  у складі :

вихователі; музкерівник; інструктор з фізвиховання; медична сестра; практичний психолог; методист - для  надання консультативних послуг батькам або особам, які їх замінюють і дітям, що виховуються в умовах сім’ї.

3. Методисту, скласти графік їх  роботи  у консультативному центрі до 01.09. 2016р.   

4. Практичний психолог -  скласти план діяльності Консультативного центру на навчальний рік за напрямками: організаційно- педагогічна робота, методична робота, робота з батьками, зовнішні зв’язки до 01.09.2016 р.

5. Для здійснення діяльності Консультативного центру вести  обов’язкову

документацію:

Практичний психолог - журнал реєстрації звернень та обліку роботи Консультативного центру- постійно;

Методист - план та графік роботи Консультативного центру, затверджений керівником - щомісяця;

Терещенко О.О. - журнал реєстрації первинного патронату сімей - постійно;

6. Відповідальність  за  планування роботи, ведення обов’язкової документації,  оганізаційно – методичне  забезпечення та якість консультативної  роботи покласти на практичного психолога – Терещенко О.О.

7. Безпосередній контроль та  керівництво  Консультативним центром

залишаю  за собою.

 

  Завідувачка ДНЗ № 2 «Лелеченя» _____________Щербакова В.М

 

 

 

Управління ОКСМП Южненської міської ради

Дошкільний навчальний заклад № 2 «Лелеченя»

 

     ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувачка ДНЗ № 2 «Лелеченя»

___________    Баранецька О.Г.                                                                                                        

Дата:  1.09.16 р.

 

 

                                                                                           Положення

про Консультативний центр

для батьків  або  осіб, які їх замінюють,

і  дітей, які виховуються в умовах сім’ї

 

         1. Загальні  положення

          1.1.Консультативний центр при ДНЗ № 2 «Лелеченя» організовано   для  батьків або осіб, які їх замінюють і  дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

         1.2. Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений старт» та «Дитина», Примірним положенням про консультаційний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім´ї, затвердженого Наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30. 06. 2011 р.  № 714.

1.3. Консультативний центр створюється для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей віком від 3 до 7 років, які виховуються в умовах сім’ї.

1.4. Консультативний центр функціонує як сучасна  форма надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку  дітей дошкільного віку.

 

         2. Мета і завдання  діяльності  Консультативного центру

 

         2.1. Мета створення  Консультативного центру:

- забезпечення єдиних вимог і  наступності сімейного і суспільного виховання;

- надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють,  підтримки різнобічного розвитку  дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

         2.2. Головні  завдання Консультативного центру:

 - надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та
навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- сприяння   соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

- забезпечення взаємодії між  дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної  підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

 

3. Організація діяльності  Консультативного центру

 

 3.1. Основні форми діяльності Консультативного центру:

         - проведення лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;

-    організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через  сайт навчального закладу.

 3.2. Консультативний центр може здійснювати  консультативну допомогу батькам  або особам, які їх замінюють,  з питань:

         -  соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

         -  вікових, психофізіологічних  особливості  дітей;

-  психологічної готовності до навчання у школі;

         - профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

         - організації ігрової діяльності;    

         - організації режиму дітей вдома;

         - створення  умов для за загартування і оздоровлення.  

3.3. Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми  в Консультативному центрі проводиться підгрупами та індивідуально.

Індивідуальна робота з дітьми ( діагностування, огляд, спілкування) здійснюється  у присутності батьків, або осіб, які їх замінюють;

 

3.4. Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють,  будується  на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультаційного центру: методиста, практичного психолога, медичного працівника та  інших фахівців.

3.5. ГРАФІК РОБОТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРУ ТА СКЛАД ЗАЛУЧЕНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Консультаційний центр працює  2 рази на тиждень: середа, п’ятниця  (сплановані заходи) , індивідуальні консультації батьки можуть отримати за потребою у  зручний для них час.

п/п

 

  Прізвище, посада

     консультанта

Розподіл  обов язків.

Напрямок консультативної діяльності

Режим роботи

1.

Завідувачка ДНЗ

Баранецька О.Г.

Створення матеріально- технічної бази, кадрове забезпе-чення, дотримання графіка роботи спеціалістами - консуль-тантами

Середа,

П’ятниця

9.00- 15.00

2.

Педагоги- консультанти (вихователі старших груп, музкерівник, інструктор з фізвиховання)

Підготовка дітей до школи, знайомство з вимогами Базової програми «Впевнений старт», фізична готовність дітей  до школи, рекомендації щодо  організації дозвілля дітей, розвиток творчих та інтелектуальних  здібностей дітей

Середа

П’ятниця

11.00 –

15.00

3.

Практичний психолог

Терещенко О.О.

 

Обстеження, психологічна допомога, індивідуальне консультування батьків та дітей

1 раз на місяць

П ятниця

14-16.00

 

3.6. Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, може проводитись одним або декількома  спеціалістами одночасно.

3.7. Діяльність спеціалістів Консультативного центру здійснюється на громадських засадах, безкоштовно. 

3.8. Для здійснення діяльності Консультативного центру необхідно ведення наступної документації:

-   журнал реєстрації звернень за формою:

 

№ п/п

 Дата

  Прізвище

    батьків

Питання, з якого отримали консульта-цію

Надана допомога, рекомендації

Підпис

відвідувача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- план та графік роботи  Консультативного центру, затверджений  керівником навчального закладу, на базі якого функціонує даний центр;

-  аналіз роботи за рік.

3.9.  Безпосереднє  керівництво Консультативним центром здійснюється завідувачкою ДНЗ № 2 «Лелеченя» Баранецькою О.Г..

3.9. Організаційно - методичне  забезпечення роботи Консультативного центру     здійснює практичний психолог ДНЗ № 2 «Лелеченя» Терещенко О.О.

 

      Затверджую :

Завідувачка  ДНЗ №2                                                                                                                      

________ Баранецька О.Г.

      1.09. 2016 р.

 

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРУ

 

п/п

                      Зміст    заходів

Термін

Відповідальні

 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

 

 

1.

Підготовка та вивчення нормативно- правової бази ( Накази, Листи МОН, обласного та міського управління освіти) , підготовка Наказу по ДНЗ  та Положення з організації роботи Консультативного центру

Вересень

Завідуюча

Баранецька О.Г.

2.

Узгодження міської програми та планів опорних  ДНЗ по роботі з дітьми, що не відвідують дошкільні заклади

до 10.10

Завідуюча

Баранецька О.Г.

3.

Призначення осіб, відповідальних за роботу з сім’ями різних категорій при здійсненні соціально- педагогічного патронату

до 10.10

Завідуюча

Баранецька О.Г.

 

4.

Виявлення та облік дітей, які виховуються в умовах сім’ї та  проживають в даному мікро-районі, складання  та узгодження списків

за допомогою дитячої поліклініки.

Вересень

Медична сестра Павленко І.В.,

практичний  психолог Терещенко О.О.

5.

 

Підготовка діагностичного інструментарію (анкети,  тести експрес – діагностики)

 

Вересень

Практичний психолог Терещенко О.О.

 

6.

Соціально - педагогічний патронат

« Дошкільна освіта – всім дітям»:

·        вивчення соціально- психологічних та педагогічних умов виховання дітей у сім’ях;

·        створення банку даних про дітей та батьків мікрорайону;

·        анкетування батьків;

·        розподіл сімей за  категоріями та статусом;

·        заповнення заявок на консультативну допомогу

 

Вереснь

 

Вихователі старшої групи

7.

Затвердження  розкладу  роботи Консультив-ного центру, складу спеціалістів- консультантів та графіку їх діяльності

до 10.10

Завідуюча

Баранецька О.Г.

8.

 Аналіз  результативності проведеної роботи за рік, підготовка звітувальної документації. 

травень

Завідуюча

Баранецька О.Г.

9.

Систематизація та узагальнення досвіду роботи за рік.

травень

Практичний психолог Терещенко О.О.

 

 

        

   II. МЕТОДИЧНА   РОБОТА

 

 

 

1.

Підготовка методичних рекомендацій та порад для батьків  з питань розвитку, корекції, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім ї за категоріями:

-         малозабезпечені сім ї, неповні сім ї;

-         сім ї, в яких виховання дітей здійснюють гувернери;

-         сім ї, в яких виховуються діти- інваліди та хворі діти;

-         неблагополучні сім ї.

З вересеня по квітень

 

Практичний психолог Терещенко О.О., вихователь-методист Соловйова М.В.

2.

Створення  інформаційно- методичного банку з проблеми організації роботи з сім’ями дітей, що не відвідують ДНЗ.

 

Жовтень

 

 

 

Вихователь-методист Соловйова М.В.

3.

* Довідкове бюро:

     -  « Планування роботи з батьками різних

    соціальних категорій»

- « Форми та зміст роботи з батьками, діти

      яких готуються до школи»

 

Жовтень

 

 

Березень

 

Завідуюча

Баранецька О.Г.

 

 

III. РОБОТА  З  БАТЬКАМИ

 

 

 

1.

Опитування батьків та анкетування з питань:

-організації життєдіяльності дітей в умовах сім’ї

- які форми  психолого-педагогічної допомоги потребують у питаннях розвитку  та виховання дітей 

Вересень

До 10.10

 

 

 

 

Вихователі старшої групи

 

2.

Запрошення на Дні відкритих дверей у вікових групах: презентація розвивального середовища дидактичні посібники, умови для фізичного та пізнавального розвитку

1 раз у квартал

Вихователі старшої групи

 

3.

Діагностування рівня та особливостей  розвитку дітей (індивідуально)

За потре-бою

Спеціалісти- консультанти

4.

             Консалтингові послуги:

*  Діагностування (експресс- тестування) дітей для виявлення  рівня   психо-емоційного розвитку  та поради з  психокорекція дітей психологом

* Рекомендації з досвіду навчання та виховання дітей дошкільного віку з різних  розділів  Базової програми, показ фрагментів занять та інших форм спілкування з дітьми педагогами вищої категорії.

 

 

За графіком та за потребою батьків

 

Практичний психолог Терещенко О.О.

 

Вихователі І категорії

5.

Пам’ятки батькам з різних аспектів організації життєдіяльності  дітей

На протязі року

Вихователь-методист Соловйова М.В.

6.

Заочне спілкування з  батьками по телефону:

* Що дитина повинна знати та вміти, готуючись до шкільного життя. Портрет майбутнього школярика

* Як здійснювати розвиток дитини  дошкільного віку за  7  базовими  лініями.

* Навіщо  і як виховувати  морально – етичні

   якості вашої дитини.

На протязі року

Вихователі старшої групи,

Практичний психолог Терещенко О.О.

 

 

IV.                                 ЗОВНІШНІ ЗВ ЯЗКИ

 

 

 

 

                    ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

 

 

1.

Бесіди з батьками,  анкетування, опитування

За графі-

ком

Практичний психолог Терещенко О.О.

 

2.

Обстеження  дітей ( експрес- діагностика)

Рекомендації батькам щодо   психологічного статусу дітей

За потребою батьків

 

3.

 Міні заняття – тренінги для батьків та дітей в умовах ДНЗ  

За графіком

 

 

            ВЗАЄМОДІЯ  ЗІ ШКОЛОЮ

 

 

 

1.

Спільні батьківські збори у старших групах ДНЗ за участю батьків, діти яких виховуються в умовах сім’ї, вчителів початкової школи, психологів, педагогів ДНЗ

Питання: «Створення у родині, ДНЗ та школі належних психолого- педагогічних  умов для підготовки  майбутніх школярів»

лютий

Завідуюча

Баранецька О.Г.

2.

 Запрошення батьків дітей, що не відвідують ДНЗ,  на загальні шкільні  батьківські збори з проблеми підготовки дітей до шкільного навчання. 

За планом НВК

Завідуюча

Баранецька О.Г.

 

 

3.

Запрошення батьків та дітей на екскурсію до школи  ( знайомство з шкільними приміщеннями, відвідування фрагменту уроку, свята Першого  дзвоника)

Жовтень

Завідуюча

Баранецька О.Г.

 

 

4 .

Педклас для батьків  майбутніх першокласників.

Цикл лекцій:

«  Чому для майбутнього першокласника дуже важливий колектив однолітків  

« Як зберегти та зміцнити нервову систему  старшого дошкільника»

« Вплив батьківського ставлення на розвиток здібностей дитини»

1 раз у квартал

Вихователі старшої групи

 

5.

Активний тренінг для батьків старших дошкільнят «Перший раз у перший клас».

(оволодіння батьками технології навчання математики, грамоти, письму)

 

Жовтень,

лютий,

квітень

Вихователі І категорії

 

 

 

             МЕДИЧНА  СЛУЖБА

 

 

1

Виявлення дітей, які не відвідують ДНЗ

вересень

Практичний психолог Терещенко О.О.

 

2.

Аналіз стану здоров я дітей,  ( Д -облік, ЧДХ, інвалідність)

 

 

Медична сестра Павленко І.В.

 

3.

Складання списків дітей, не охоплених дошкільною освітою

До10.10

Практичний психолог Терещенко О.О.

 

4.

Медичні поради, консультації щодо  стану здоров я дітей, рекомендації для подальшого лікування у спеціалістів - медиків

 

 За графі-ком та за потребою батьків

 Медсестра  Павленко І.В.

 

 

ВІДДІЛ  ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ДИТИНСТВА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

 

 

1.

Індивідуальні адресні  консультації  спеціаліста відділу за зверненнями батьків

За заявкою

батьків

Спеціаліст

відділу охорони дитинства

 

 

 

 

 

 

З  1 вересня  2016 р. у дошкільному закладі у складі № 2 «Лелеченя»

 

працює  консультаційний центр для батьків  і дітей,

 

що не відвідують дошкільний освітній  заклад

 

 

Задачі консультаційного центру :

 

-надання консультативної допомоги батькам дитини з різних питань виховання, навчання, розвитку  та оздоровлення дитини дошкільного віку;

 

-сприяття  соціалізації, комунікації дітей дошкільного віку, що не відвідують дошкільні освітні заклади;

 

-проведення комплексної профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, що не відвідують  дошкільні заклади;

 

-інформування батьків або осіб, що їх замінюють,  про заклади  управління освіти, спроможні надати  кваліфіковану допомогу дитині згідно індивідуальних  особливостей  її розвитку;

 

-навчання батьків практичних навичок та забезпечення їх необхідними методичними матеріалами для здійснення освітнього процесу в умовах сім'ї;

 

         Консультаційний центр для батьків і дітей, що не відвідують дошкільні освітні заклади, працює за гнучким розкладом, виходячи із запитів батьків, згідно індивідуального графіка роботи спеціалістів.

        

         Для надання фахової допомоги сім′ям у КЦ працюють такі спеціалісти- консультанти: вихователь, практичний психолог, медична сестра, інструктор з фізвиховання,  вихователі старших груп, музичний керівник.

        

Керує  Консультаційним  центром

Завідувачка ДНЗ № 2 «Лелеченя» – Баранецька Олена Григорівна

 

Здійснює  організаційно-методичне забезпечення

 Практичний психолог та методист ДНЗ № 2 «Лелеченя»

 

Робота с батьками і дітьми проводиться у груповій та індивідуальній формі. Індивідуальна робота з дітьми організується в присутності батьків.

 

Послуги надаються  на безкоштовній основі  і громадських  засадах.

 

З ´ясувати час відвідування   Консультаційного центру  можна

 по телефону:

0976482367 або

ksyushayuzhnycom1@rambler.ru

 

 

     

Шановні батьки! Просимо вас відповісти на питання анкети. Ваші відповіді

допоможуть ефективно поєднати зусилля родини та працівників ДНЗ щодо повноцінного  розвитку вашої дитини та набуття нею   необхідних якостей   для підготовки до школи

 

1. Надайте, будь ласка, інформацію про себе.

 

П.І.П мами, вік, освіта, місто роботи, стан здоров’я__________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

П.І.П батька, вік, освіта, професія _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чи є у вашій родині діти дошкільного віку:

______________________________________________________________________

3. Якщо так, то вкажіть, відвідували вони ДНЗ?

______________________________________________________________________

4. Як ви вважаєте, чи необхідна дитині спеціальна підготовка до школи?

______________________________________________________________________

5. Назвіть причини, з яких ваша дитина не відвідує ДНЗ (треба підкреслити)

- послаблене здоров’я дитини

- матеріальна неспроможність

- находження матері (батька) у відпустці по догляду за дитиною

- інвалідність дитини

- не вважаю за потрібне

- дитина виховується нянею або гувернанткою

- дитина виховується мамою

- дитина виховується бабусею

__________________________________________________________________

6.Чи обізнані Ви про відповідальність батьків за виконання Закону про дошкільну освіту ( забезпечення у родині повноцінних умов для нормального фізичного, психічного , пізнавального розвитку дитини)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Вкажіть, будь ласка, які послуги по вихованню і розвитку дитини Ви хотіли б отримати  від працівників ДНЗ, міської психологічної служби, медпарцівників? (треба підкреслити)

- консультації педагогів ДНЗ з організації пізнавальної та ігрової діяльності

  дітей;

- діагностика рівня психічних процесів у дітей, консультація психолога  з

  питань відхилень у поведінці та проявів агресії у дітей;

- консультація інструктора з фізвиховання  з питань гіперрухливості дітей та

  розвитку фізичних якостей.

 

8. Як ви вважаєте, які саме навички необхідні дитині для  навчання у школі?

   (треба підкреслити)

-  уміння слухати та запам’ятовувати словесну інформацію, будувати згідно з

   нею свою діяльність;

- здатність виконувати завдання під керівництвом дорослого і самостійно;

- вміння аналізувати взірець, відтворювати його та творчо інтерпретувати ;

- вміння організовувати робоче місце;

- здатність підпорядковувати свої дії ритмові навчального процесу

-  контролювати хід та результат своєї діяльності;

- читати, писати, розв’язувати приклади;

Інше______________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

9. Які якості особистості ви б хотіли бачити у своєї дитини?

(треба підкреслити)

-         самостійність

-         самоконтроль

-         самовпевненість

-         працелюбність

-         креативність

-         спостережливість

-         людяність

-         відповідальність

-         розсудливість

-         зосередливість

Інше________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Підпис батьків:___________________________________________

 

 

 

Дякуємо за співпрацю!

 

 

 

 

Управління ОКСМП Южненської міської ради

ДНЗ № 2 «Лелеченя»

Консультативний центр для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ

 

 

КАРТА

діагностичного обстеження дитини, що виховується у родині,

за запитом батьків педагогом ДНЗ (вихователь старшої групи)

 

Прізвище дитини, вік_______________________________________________

Прізвище консультанта- діагноста ____________________________________

Посада____________________________________________________________

Мета обстеження:___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Результати діагностування___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки, рекомендації_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис  консультанта________________________________________________

 

      

 

Управління ОКСМП Южненської міської ради

ДНЗ № 2 «Лелеченя»

Консультативний центр для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ

 

 

КАРТА

діагностичного обстеження дитини, що виховується у родині,

за запитом батьків практичним психологом

 

Прізвище дитини, вік_______________________________________________

Прізвище консультанта- діагноста ____________________________________

Посада____________________________________________________________

Мета обстеження:___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Результати діагностування___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки, рекомендації_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис консультанта________________________________________________

 

 

 

Управління ОКСМП Южненської міської ради

ДНЗ № 2 «Лелеченя»

Консультативний центр для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ

 

 

КАРТА

діагностичного обстеження дитини, що виховується у родині,

за запитом батьків інструктором з фізвиховання

 

Прізвище дитини, вік_______________________________________________

Прізвище консультанта- діагноста ____________________________________

Посада____________________________________________________________

Мета обстеження:___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Результати діагностування___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки, рекомендації_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис консультанта________________________________________________

 

     

 

 

ДНЗ № 2 «Лелеченя»

 

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ БАТЬКІВ, ДІТИ ЯКИХ

НЕ ВІДВІДУЮТЬ ДНЗ

 

 

 

 

П.І.П. батьків_____________________________________________________

_________________________________________________________________

Домашня адреса___________________________________________________

 

Консультацію якого спеціаліста потребуєте____________________________

__________________________________________________________________

З якого питання  або  конкретної проблеми_____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Зазначте бажану дату отримання консультації___________________________

 

Підпис батьків______________________________________________________

 

Підпис педагога, що здійснював обстеження родини, та заповнював заявку

__________________________________________________________________